NGA PlastNGA PlastNGA Plast

NGA Plast Sürdürülebilirlik Politikası

NGA Plast olarak, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızın farkındayız ve sürdürülebilirlik ilkesini iş yapış şeklimizin merkezine yerleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin her aşamasında gözetilen bir değerdir ve bu doğrultuda aşağıdaki politikayı benimsemekteyiz:

 1. Hedefler ve Taahhütler

  • Enerji ve su verimliliğini artırmak için sürekli iyileştirme hedefleri belirleyeceğiz.
  • Karbon ayak izini azaltmak ve sera gazı emisyonlarını kontrol altında tutmak için stratejiler geliştireceğiz.
  • Atık yönetiminde sıfır atık hedefine ulaşmak için geri dönüşüm ve atık azaltma programları uygulayacağız.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımını artırarak çevresel etkimizi azaltmayı hedefliyoruz.
 2. Paydaşlar ve İletişim

  • Tüm paydaşlarımızı, sürdürülebilirlik hedeflerimize katılım sağlamaya ve bilgilendirilmeye teşvik ediyoruz.
  • Sürdürülebilirlikle ilgili politikalarımızı, uygulamalarımızı ve performansımızı düzenli olarak paydaşlarımıza iletiyoruz.
  • Müşterilerimizle yakın ilişki içinde çalışarak, sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmaya odaklanıyoruz.
 3. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

  • Sürdürülebilirlik risklerini belirleyerek, bu riskleri yönetmek için önleyici ve düzeltici önlemler alıyoruz.
  • Tedarik zinciri süreçlerinde sürdürülebilirlik performansını değerlendiriyor ve riskleri azaltmak için işbirliği yapıyoruz.
  • Acil durum ve felaketlere karşı hazırlıklı olmak için uygun planlar ve prosedürler geliştiriyoruz.
 4. İnovasyon ve İyileştirme

  • Sürekli olarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler araştırıyor ve uygulamak için Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapıyoruz.
  • Süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirerek, enerji verimliliğini artırma ve çevresel etkiyi azaltma fırsatlarını araştırıyoruz.
  • Çalışanlarımızı eğiterek, sürdürülebilirlik bilincini artırıyor ve en iyi uygulamaları yaygınlaştırıyoruz.
 5. Yasalara ve Standartlara Uyum

  • Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasalara ve düzenlemelere tam uyum sağlıyoruz.
  • ISO 9001:2015 standartlarına uygun kalite yönetim sistemini benimseyerek süreçlerimizi iyileştiriyoruz.
  • Çevresel etkiyi azaltmak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için ISO 14001:2015 standartlarına uygun bir çevre yönetim sistemi kullanıyoruz.
 6. Topluma ve İnsan Haklarına Saygı

  • NGA Plast olarak, çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.
  • İşçi haklarına saygı çerçevesinde çalışma koşullarını iyileştiriyor ve iş sağlığı ve güvenliği konularına özen gösteriyoruz.
  • Uluslararası İş Organizasyonu (ILO) temel şartlarına uygun olarak insan haklarına saygı gösteriyoruz.

NGA Plast olarak, sürdürülebilirliği iş yapış şeklimizin temel bir parçası olarak görüyor ve sürekli olarak sürdürülebilirlik performansımızı geliştirmek için çalışıyoruz. Bu politika, işimizin tüm alanlarında sürdürülebilirlik ilkelerine uymamızı ve çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerimizi yönetmemizi sağlamaktadır.