Kalite Politikamız

NGA PLAST gerçekleştirdiği tüm faaliyet ve hizmetleriyle Türkiye’de lider bir pozisyon almayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir . Faaliyet gösterdiği alanlarda, nerede ve hangi koşulda olursa olsun, her zaman en iyi performansını göstererek tüm işlerini aynı yüksek kalitede tamamlamayı amaçlamaktadır.

NGA PLAST, etkin bir Kalite Yönetimi Sistemi kurarak, uygulayarak ve sürdürerek hedeflerini gerçekleştirmeyi, topluma ve çevreye değer katmayı, verimliliğini artırmayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı benimsemiştir.

NGA PLAST, her zaman daha iyisini yapabileceğine inanır, mükemmele ulaşmak için yenilikçi ve yalın çalışma teknikleri kullanarak sınırları zorlar. Mükemmelliğe giden yolun, kalite kültürü ile gerçekleşeceğini bilir, sürdürülebilir büyümesini sağlar

Kalite İlkelerimiz;

• Müşteri odaklılık önceliğimizdir. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini anlar, uzun soluklu ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.

• Liderlik anlayışımız tecrübelerimizden gelen kazanımlarımızı kayıt eder ve kurumsal hafızayı oluştururuz.

• Nitelikli personel ve insan kaynağımız en önemli değerimizdir. Eğitim vazgeçilmezimizdir. Yenilikçilik anlayışımız, sürekli öğrenerek bilginin kazanılması ve paylaşılması neticesinde oluşur.

• İş ortaklarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin kalite performansının, kalite hedeflerimizle uyumlu olması için sürekli denetler ,daha iyisini gerçekleştirmek için çalışırız.

• Süreç yönetimi ve stratejik adımlarımızı, birbiri ile ilişkili tüm faaliyetlerimizi yönetmek için kullanırız. Her proje için öncelikleri belirler, ilgili tüm birimlerle paylaşır, süreçlerin performansını takip ederiz

• İşlerimizi planlar, kalite üzerinde maliyet ve zaman baskısı oluşmasına izin vermeyiz.

• Potansiyel riskleri ve fırsatları belirler, operasyonel hedeflerimize ulaşmak için gerekli aksiyonları alırız.

• Değişiklikleri tüm etkileri ile değerlendirir, yeniden planlarız. NGA PLAST varlıklarını korur ve değer katarız.

• Sürekli gelişim, sürekli iyileştirme kültürümüz sayesinde, yasalara uygun bir şekilde sistemimizin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak.

NGA PLAST Yönetimi, çalışanlarına bu ilkeleri uygulamaları ve sürdürülebilir kalite kültürü anlayışıyla en üst düzeyde operasyonel verimliliği yakalamak için gereken tüm kaynakları temin eder. NGA, imzasını taşıyan tüm projelerde , mükemmeli hedefleyen kalite ilkelerini , tüm çalışanların katılımıyla uygulayıp , sürekli iyileştirmeler yaparak geleceğe birlikte taşıyacağına inanmaktadır.